Kilpailun säännöt

 

1. Kilpailun järjestäjät

 

Kilpailun järjestää Kaluste-Trading Finland Oy (jäljempänä "Järjestäjä").

 

2. Kilpailuun osallistuminen

 

Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä osallistumislomakkeen. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjä arpoo eniten ääniä saaneiden suunnitelmien joukosta voittajan. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa kilpailusta kuvat, joiden äänimäärää on manipuloitu.  

 

3. Kilpailuaika

 

Kilpailuaika on 8.6.2014 – 6.7.2014

 

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

 

4. Palkinto ja arvonta

 

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan pääpalkinto ja viikkopalkintoja. Pääpalkintona on Muurikka kesäkeittiö (arvo n. 800€) ja viikkopalkintoina Charmia kesäkassi.

 

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

 

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

 

Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

 

6. Oikeudet

 

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

 

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

 

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

 

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

 

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

 

Osallistujien henkilötietoja käsitellään vain kilpailun voittajan arpomiseksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

 

9. Sääntöjen muuttaminen

 

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.